Algemene voorwaarden Sportschool Lith


1. Algemeen

2. Voorwaarden

3. Abonnement

4. Abonnementskosten

5. Clubpas

6. Beëindiging of ontbinding abonnement

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8. Privacy

9. Risico en aansprakelijkheid

10. Klachten en informatieverplichting

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12: TOT SLOT